długość pętli ogrzewania podłogowego

Długość pętli ogrzewania podłogowego gwarantuje odpowiednie rozprowadzanie temperatury, zatem to jak są ułożone rury grzewcze i jaką posiadają długość, ma istotne znaczenie dla działania całej instalacji.

Rozstaw rur w ogrzewaniu podłogowym

Rury do podłogówki formuje się w pętle grzewcze w kształcie spirali lub meandrów (układ meandrowy). Ułożenie spirali jest pracochłonne i zużywa się na nie więcej przewodów, zapewnia jednak równomierne działanie instalacji. Meandry układa się szybko, lecz grzeją lepiej na początku obiegu (początek wężownicy umieszcza się przy ścianie). Taki układ wykorzystuje się, gdy istnieje potrzeba zróżnicowania intensywności grzania w różnych częściach pomieszczenia.

Długość sekcji w podłogówce

Odstępy między rurami w pętli to 10 – 30 cm. Na jeden metr kwadratowy przypada średnio 5 – 6 metrów rury grzewczej. Jednak pojedyncza pętla nie powinna być dłuższa niż 150 metrów.

długość pętli podłogówki

Jak obliczyć długość pętli podłogówki?

Długość i rozstaw pętli ma znaczenie dla równoważenia całego układu instalacji. Dlatego przyjmuje się, że długość jednej pętli wynosić powinna najwyżej: 80 metrów bieżących (rury o średnicy 14×2 mm), 120 metrów bieżących (rury o średnicy 16×2 mm), 150 metrów bieżących (rury o średnicy 20 x 2,25 mm). Obwody rozgałęzia się za pomocą rozdzielaczy. Przy oknach i zewnętrznych ścianach przewody układa się co 10 cm, w centralnej części pomieszczenia co 15 – 20 cm. Jedna pętla wystarcza na pomieszczenie wielkości około 20 metrów kwadratowych.

Za długa pętla podłogówki powoduje, że ogrzewanie może przestać działać. Jest to związane z tym, że długie pętle posiadają znaczny opór hydrauliczny, a pompy ciepła mogą sobie nie poradzić z ogrzewaniem tak długich powierzchni. Lepiej więc zastosować kilka krótkich pętli. Długość pętli ogrzewania podłogowego musi być dopasowana do pomieszczenia, wcześniej wyliczona i ułożona według planu.

Chcesz zainstalować ogrzewanie podłogowe w swoim domu? Skontaktuj się z nami a otrzymasz darmową wycenę systemu!

Zobacz również: kalkulator ogrzewania podłogowe, kable grzejne.