Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie odłogowe nie jest niczym nowym. Jego historia sięga setek lat. Oczywiście nie występowało w takiej formie i postaci w jakiej znamy ten system obecnie. Zmieniły się technologie, materiały i możliwości.

Systemy ogrzewania z prostych stały się złożonymi i wyposażonymi w szereg urządzeń wspomagających, jak choćby w rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Te ostatnie jako współpracujące z „podłogówką” pojawiły się niedawno, dopiero w latach 70 tych XX w. Obecnie to integralna część „podłogówki”, a ta żeby sprawnie funkcjonowała musi być dokładnie rozplanowana i precyzyjnie wykonana. Z tym wiąże się także dobór odpowiednich rozdzielaczy

Rozdzielacz do podłogówki – co to takiego?

Najprościej, jest to urządzenie, któremu przeznaczono zadanie rozdzielania ciepłej wody płynącej z kotła lub pompy wodnej, do poszczególnych pętli grzejnych instalacji podłogowej i zapewnienie w tychże pętlach, korzystnego rozkładu temperatury. Ale to nie wszystko… Rozdzielacze do instalacji ogrzewania podłogowego muszą mieć – tak by było najlepiej – możliwość zrównoważenia i odcięcia każdej sekcji tego systemu, a także zapewnić możliwość odpowietrzenia. Dobry rozdzielacz jest w stanie zapewnić zarówno efektywność grzania jak i komfort cieplny użytkowników. Ich popularność wynika również z faktu, że współpracując w układzie ograniczają możliwość wystąpienia trudnej do zlokalizowania usterki, a także eliminują różnicę w średnicy łączonych przewodów. Sam rozdzielacz to nie wszystko. Niezbędne minimum stanowi także odpowietrznik, zwór odcinający i zawór z nastawą wstępną. Takie założenie pozwala działać ogrzewaniu poprawnie, a w razie uszkodzenia rury w jednej z sekcji systemu pozwala ją odciąć od reszty instalacji umożliwiając przy tym pozostałym pracę zgodnie z ich przeznaczeniem. Zainteresowaniem obecnie cieszą się rozdzielacze ze wskaźnikami przepływu, potrafiące monitorować każdą z pętli ogrzewania autonomicznie. Warto wiedzieć, że tańsze rozdzielacze nie sprawdzają się pod tym względem, gdyż nie są w stanie zamknąć poszczególnych obiegów i za ich pomocą niestety nie można dokonać regulacji hydraulicznej.

Ogrzewanie podłogowe wodne

Rozdzielacz do podłogówki Rzeszów

Rozdzielacz do podłogówki Rzeszów

Z racji tego, że ogrzewanie podłogowe może być ogrzewaniem podstawowym lub uzupełniającym, wspomagającym już istniejące ogrzewanie tradycyjne, opisywane rozdzielacze nie nadają się do zespolenia obu tych systemów. Za ich pomocą nie podłączymy tradycyjnych grzejników z „podłogówką”. Choćby z racji różnicy temperatur wykorzystywanych w obu instalacjach. Temperatura wody w przypadku ogrzewania podłogowego wynosi maksimum 50 °C gdy w tradycyjnym systemie grzejników może ona osiągać temperaturę w granicach 70-80°C. W celu połączenia obu układów stosuje się układy (zestawy) mieszające, które utrzymają ustaloną temperaturą zasilania z zaworami (termostatami) kontrolującymi temperaturę wody. Regulacja temperatury na ustalonym poziomie następuje wówczas przez wymieszanie ze sobą czynnika powrotu z czynnikiem grzewczym. Odbywa się to przez tzw „bypass”.

Rozdzielacze instalacyjne i rozdzielacze kotłowe

Generalnie rozdzielacze można podzielić na dwie podstawowe grupy. Rozdzielacze instalacyjne i kotłowe. Te pierwsze (ważniejsze z punktu widzenia użytkownika podłogówki) przeznaczone są do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne obwody w systemie podłogowym lub w instalacji standardowego ogrzewania. Zadaniem tych drugich jest rozdział na oddzielne obwody w kotłowniach, węzłach cieplnych itp.

Rozdzielacze  ogrzewania podłogowego

Typowy rozdzielacz ogrzewania podłogowego systemu z pompą wodną lub z kotłem składa się z dwóch belek: górnej i dolnej. Wyższa zaopatrzona jest w zawory służące do regulacji przepływu wody, a znajdująca się niżej w zawory termostatyczne. Urządzenia te mogą być dodatkowo wyposażone w innego rodzaju osprzęt. W zależności od zaawansowania i budowy.

Na koniec jeszcze o skrzynkach. Rozdzielacze umieszczane są w skrzynkach, a te winny być umieszczone/zamontowane w łatwo dostępnych miejscach i możliwie blisko pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym. Rozdzielacze przez to, że są nagrzane, wydzielają dużo ciepła. Na tyle duże, że w przypadku małych pomieszczeń mogą nawet powodować ich przegrzewanie. Warto w takim przypadku pomyśleć o izolacji takiej skrzynki. Dobrym materiałem do tego może być zwykły styropian.

W związku z tym, że na rynku instalacyjnym można spotkać się z różnymi typami i odmianami rozdzielaczy, z wyposażeniem i bez, w zestawach i „gołe”, „mercedesy” i te zwykłe proste, stąd dobra rada – jeśli nie jesteśmy pewni nie podejmujmy decyzji z wyborem pochopnie, zostawmy to fachowcom.


W swym zasobie osiadamy mosiężne i plastikowe rozdzielacze do ogrzewania domu. Jeśli chcesz znać jakiekolwiek szczegóły, skontaktuj się z naszym biurem.