zasada działania rekuperatora

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz poszczególnych systemów grzewczych, a także systematyczne dążenie inwestorów i użytkowników budynków mieszkalnych do ograniczenia wydatków ponoszonych na codzienna eksploatacje powodują wzrost zainteresowania nowymi technologiami. Wśród najbardziej popularnych technologii umożliwiających ograniczenie strat cieplnych, a co za tym idzie oszczędności na opłatach eksploatacyjnych instalacji grzewczych są rekuperatory.

Czym jest rekuperator?

Czym jednak jest owy rekuperator? Inaczej określa się go jako wymiennik ciepła i stanowi element instalacji wentylacyjnej opartej o zasadę mechanicznego działania.

Zasada działania rekuperatora

Zasada działanie rekuperatora jest stosunkowo prosta i sprowadza się do nieskomplikowanego działania wpompowywania i wypompowywania powietrza. Istotne są tu jednak pewne szczegóły. Otóż strumień powietrza z wewnątrz budynku, uznanego za zużyte, ale jednocześnie już ogrzanego zostaje wypompowany na zewnątrz. Sprowadza się to do oczywistej straty energii wydatkowanej już na ogrzanie owej porcji powietrza wydalonego. Aby ograniczyć takie straty ciepło z powietrza wypompowywanego, w rekuperatorze, a dokładniej w wymienniku ciepła znajdującym się w środku rekuperatora, zostaje przekazane drugiemu strumieniowi powietrz. Ten drugi strumień pochodzi z zewnątrz budynku, jest świeży ale jednocześnie zimny. Dzięki procesowi ogrzania go, do pomieszczeń napływa świeże powietrze, już wstępnie ogrzane przy wykorzystaniu energii wcześniej wydatkowanej.

zasada działania rekuperatora

zasada działania rekuperatora

Zasada działania rekuperatora jest, więc jedynie działaniem mającym na celu odzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego i wcześniej nagrzanego w budynku. Zasadniczo rekuperator składa się z wymiennika ciepła, najczęściej o konstrukcji przeciwprądowej, uważanej za najwydajniejszą, dwóch wentylatorów, automatyki sterującej, filtrów oraz fakultatywnie podzespołów. Ważny w całym systemie działania rekuperatora jest moment oddawania ciepła z powietrza zużytego do powietrza świeżego. Zachodzi on dzięki zastosowaniu cienkiej płytki, z tworzywa sztucznego oddzielającej szczelnie dwa strumienie: powietrze wpompowywane i wypompowywane. Szczelność uniemożliwiająca mieszanie się powietrza, musi jednak pozawalać na przenikanie ciepła.

To jak działa rekuperator jest jednak w dużym stopniu uzależnione od poprawności montażu rekuperatora oraz jego podpięcia do sieci.