gruntowa pompa ciepła

Kwestie pomp ciepła zaczynają być coraz częściej podnoszone w ogólnych dyskusjach, z uwagi na stały i dość skokowy wzrost kosztów ogrzewania dotychczasowymi, tradycyjnymi systemami grzewczymi. Również nastawienie na ekologię i ochronę środowiska nie pozostaje bez echa, a komfortowe w użyciu i bezpieczne dla środowiska, a co więcej czerpiące z odnawialnych źródeł energii pompy ciepła wydają się być rozwiązaniem idealnym.

Budowa pomp ciepła

gruntowa pompa ciepła

Pompa ciepła sama w sobie nie generuje ciepła, jest jedynie jego przekaźnikiem. Cały system zaś, w obrębie którego funkcjonuje pompa składa się z trzech podstawowych elementów: źródła dolnego, źródła górnego oraz samej pompy ciepła. Rodzaje pomp ciepła uzależnione są od wykorzystywanego przez nich dolnego źródła ciepła. Najbardziej wydajnym rodzajem jest gruntowa pompa ciepła, czerpiąca energię z ziemi.

Zasada działania gruntowej pompy ciepła

To, jak działa gruntowa pompa ciepła opiera się na stosunkowo prostych założeniach. Pompa sama w sobie nie generuje ciepła a jedynie pobiera je z otoczenia, przekształca i przekazuje do instalacji grzewczej. Montaż gruntowej pompy ciepła związany jest ze stworzeniem odpowiednich punktów poboru energii z gruntu. Jednak to odpowiednio dobrane źródło dolne, posiadające wystarczającą pojemność i temperaturę gwarantuje ilość pozyskiwanej energii moc jaką może osiągać pompa.

Instalacja gruntowej pompy ciepła

Jednym z podstawowych elementów, na które warto zwrócić uwagę jest, obok przemyślanego doboru rodzaju instalacji i pompy ciepła, jest montaż. Poprawna instalacja gruntowej pompy ciepła będzie miała generalne znaczenie w jej długotrwałym i bezawaryjnym funkcjonowaniu, a także w późniejszych kosztach pozyskania ciepła i rozprowadzenia go w budynku.

Koszt gruntowej pompy ciepła

Cena gruntowej pompy ciepła uzależniona jest od producenta, stopnia skomplikowania instalacji i przyłączy oraz pojemności dodatkowego zasobnika ciepłej wody.

Gruntowa pompa ciepła to rozwiązanie dla osób, które budując nowy dom, chcą maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje współczesna technologia, a jednocześnie tanio i ekologicznie ogrzać swoje mieszkanie.

Zobacz również: długość pętli ogrzewania podłogowego, pompy ciepła instalatorzy.